Добрич

От 1990 г. на 25 септември в Добрич се отбелязва празникът на града. Откритите археологически разкопки в местността свидетелстват, че още от античността тези територии са били населени. През ХVІ век турският пътуващ търговец Хаджиоглу Пазарджик основава тук град, който носи името на основателя си до 1882 г. Градът е освободен от османско робство на 27.01.1878 г. С княжески указ от 19.02.1882 г. градът е преименуван в Добрич, на името на добруджанския владетел Добротица. Няколко десетилетия градът носи името на маршал Толбухин. От 19.09.1990 г. с президентски указ е възстановено старото име - Добрич. Днес Добрич е важен културен, икономически и административен център в североизточния икономически регион на нашата страна. Градът има стари културни традиции. През 1851 г. се организира прочутият Добрички панаир, който приема стоките на едрите търговци от Варна, Русе, Шумен и по-далечни градове. Ежегодно тук се провеждат различни културни фестивали. По случай празника на града община Добрич организира серия от културни и забавни програми.

Централната градска част е модернизирана и благоустроена, като в центъра е изграден етнографски комплекс "Старият Добрич", а огромният парк в центъра на града разполага с прекрасно езеро и розариум. Интересна е и Художествената галерия.

WP 20170704 16 15 59 Rich

WP 20170704 16 16 15 Rich

WP 20170704 16 24 09 Rich

WP 20170704 16 24 19 Rich