Горна Оряховица

Град Горна Оряховица е разположен в Североизточна България, в подножието на Арбанашката планина, съвсем близо до едноименното село Арбанаси, както и до Велико Търново. Градът е наследник на старата крепост Ряховец. Названието си твърдината получава от растителния вид орех, широко разпространен в района. Богатата му история започва още през III – IV век, когато римският император Аврелий III съгражда крепостта Ряховец, дала началото на днешния град. Има различни теории за произхода на името й. Според една от най-популярните, то идва от растителния вид орех, който е широко разпространен в района. След идването на славяните и прабългарите и образуването на българската държава, в района на Ряховец възниква селище. Едно от първите сведения за селището е от 1444 г., когато то бива разрушено от Владислав II Варненчек. С ферман от 1538 г. на Горна Оряховица се дават известни права за извършване на търговски и занаятчийски дейности. През този период тук процъфтяват кожухарството, абаджийството, железарството, златарството, коларството и сарачеството. Селището добива славата на голям търговски център.

Горна Оряховица играе важна роля и през Възраждането. Още през 1822 г. тук е основано килийно училище, а през 1859 г. Иван Момчилов открива първото класно училище, с което поставя началото на класическото обучение в Горна Оряховица. През 1869 г. градът вече има и читалище, а след две години Елена Грънчарова основава женско дружество Просвещение. Икономическото му развитие го утвърждава през 1868г. като център на нахия - община, която влиза в състава на Търновския санджак (окръг). През 1870 г. Горна Оряховица е обявена за град. Местното население взема активно участие в антитурските освободителни войни и в подготовката за Априлското въстание. Празникът на града се свързва с името и подвига на Георги Измирлиев – Македончето. Арестуван от турските власти, той е осъден на смърт и на 28 май 1876 г. сам слага въжения клуп на врата си с думите: “Сладко е да се умре за свободата на Отечеството!”. Освобождението заварва Горна Оряховица с население 5700 жители, 1200 къщи, 5 църкви и 6 училища.