Ловеч

Град Ловеч е на границата между Дунавската равнина и северните предпланини на Стара планина и заема речните тераси на река Осъм. На изток е ограден от плато, високо 250 м, с почти отвесен склон към Източната производствена зона. Ловеч се намира на 150 км от София и е един от най-старите градове в България. Територията и околностите му са били обитавани още в дълбока древност, предпоставка за което е благоприятното географско положение между планината и равнината.

Старият град възниква върху развалините на тракийския град Мелта, който вероятно е бил столица на тракийското племе мелди и е играл ролята на разменна пътна станция между тракийските племена, населяващи днешна Румъния, долината на река Марица и Родопите. По-късно, когато римляните колонизират Балканския полуостров, те създават римска станция и наричат града Президиум. Тя има голямо стратегическо значение по един от главните римски пътища – “Виа Траяна”, който свързва Бяло море с река Дунав. И днес съществува старият римски път “Варош”, по който някога са преминавали римските войници.

През средновековието Ловеч е важен военностратегически център. Според някои автори Ловешката крепост е една от най-късно падналите под турско робство – едва през 1446 г., но и тогава запазва значителни права – да не се заселват турци на територията на града, да не се вземат деца за еничарския корпус, запазва си и правото за вземане на мито върху стоките, преминаващи през града. Към края на XVI век тези привилегии са отнети. Заради богатството си градът е наречен Алтън (златен) за първи път в документ от 1520 г. и за последен път – в документ от 1830 г. През 1784 г. е обсаден и изгорен от поробителите.

Днес градът се развива освен като търговски, и като важен просветен и духовен център. В Ловеч е написана и мелодията на химна „Върви народе възродени”. Дълги години тук са се провеждали т. нар. „Люлякови тържества” през месец май. Това е послужило като повод от 1992 г. градската общественост на Ловеч да избере за празник на града 11 май, деня на светите братя Кирил и Методий. Забележителност е  покритият мост, строен от Кольо Фичето, както и Вароша - старата част на града.