Оряхово

Град Оряхово е разположен в живописна хълмиста местност на десния бряг на река Дунав. Още от най-дълбока древност районът на гр. Оряхово е бил обитаван. Проведените археологически проучвания доказват съществуването на селища от всички исторически епохи - от ранния неолит до късното средновeковие. С траките са свързани забележителни находки – късномикенски бронзови мечове и части от конска амуниция. Днес за разцвета на римската култура свидетелстват останките от античните крепости Вариана до с. Лесковец и Валериана до с. Долни Вадин. На 1 км източно от град Оряхово се намира средновековната крепост Камъка, изградена през ІХ в. и просъществувала до ХІV в. Днес от крепостта се вижда правоъгълна двуетажна кула от времето на Второто българско царство. През Възраждането Оряхово се утвърждава като административен и икономически център. Той е основен пункт за снабдяване на империята със стоки. Функционира пристанище, на което спират австрийски, френски, руски и английски кораби. Градът е освободен на 21 ноември 1877 г. след тридневни боеве на румънски войски с османските части. След освобождението Оряхово се характеризира с оживена търговия по Дунава, богат културно-просветен живот и първи постижения в областта на промишлеността. Оряховският окръг включва две околии - Оряховска и Белослатинска с общо 74 000 жители. В началото на ХХ век част от облика на града представлява комплекс от сгради, в чийто архитектурен стил присъства западно влияние. Днес Оряхово е с важно геостратегическо положение за трансгранично европейско сътрудничество. Празник на Оряхово е 21 ноември.