Раднево

РадневоРаднево се намира в източната част на Горнотракийската низина и е в административните граници на област Стара Загора. То е място с древна и богата история. Първите селища, възникнали на територията на общината, датират от преди 4000 години. Доказателство за това са многобройните археологически находки. През средновековието, след образуването на българската държава, районът се превръща в буферна зона между България и Византия. Една от легендите за създаването на града разказва, че преди около 1700 година дядо Радни, заедно с други българи се заселват в този район. През 1873 год. започва строежът на църквата “Свети Иван Рилски” със средства от дарения. През 1872-1873 г. е построена железопътна линия и след изграждането й търговията в района се развива с бурни темпове. През 1906 г. някогашната Радне махле е преименувано в село Раднево, а от 1911 г. придобива правата на околийски център. С постановление на 7 септември 1964 г. Раднево е обявен за град.

Раднево