Село Долен

През 1977 година село Долен е обявено за архитектурен резерват.  Разположено е в долината на едноименната река – на 25 км източно от град Гоце Делчев. Характерна особеност на селото са възрожденските дву- или триетажни къщи с надвиснали над тесните калдъръмени улички еркери.  В стари дни то е било известно с майсторската изработка на китеници, халища и аби. В много от къщите са запазени оригинални дърворезби от онова време. Според една легенда първите заселници в района били българи, бягащи от насилственото приемане на исляма по време на турското робство. Те се установили на това място, на което “се свързват три пътища и се сливат три реки” в дола. Оттук идва и името на селото “Долен” (от дол).

Близките села Огняново, Гърмен и Ковачевци също се ползват със статута на резервати заради уникалната си архитектура и са изключително подходящо място за екскурзии.