Кътина

Село Кътина се намира в Софийска област на 16 км северозападно от столицата. Според легендата селото носи името на смелата Катина, която през 1 в. довела своите съселяни по тукашните земи. Иначе за първи път името на селото се споменава в средата на 15в., когато османците изготвят данъчните регистри на град Средец и околните села. Липсата на изследвания от страна на учените води до неясноти относно историческото развитие на селото за дълги периоди от време. Информация за историята на с. Кътина се събира най-вече от местните легенди и малкото оцелели писмени паметници. Такива са каменните кръстове, разположени в краищата на селото. Надписите по тях са характерни за българската писменост от 17 и 18 век. Смята се, че са направени в знак на почит към предците на старите кътински родове. Най-голямата забележителност са Кътинските пирамиди. Тези скални образувания са се образували в резултат на ерозия. Най-интересни са пирамидите в долината на Големия дол, които в миналото са достигали височина до 30 м. В последните години естественото залесяване на района води до намаляване както на размерите, така и на броя на пирамидите.