Село Лопян

Лопян Село Лопян се намира в подножието на северните склонове на Средна Стара планина, на 15 км от Етрополе. То е едно от най-старите в региона. Неговата история започва по времето на траките, когато тази територия се населявала от племето лупоси. Името му най-вероятно произлиза от това на племето.

Само на 3 км от Лопян могат да се видят останките на тракийската крепост Чертиград. Тя е изградена през IV-III в. пр.н.е., като най-вероятно е действала до VI в. На старобългарски името на крепостта означава дяволски град. Сред останките й са запазени части от крепостната стена с дължина 120 м, дебелина 2.80 м и височина 4-5 м. Днес районът около Чертиград е част от екологичната мрежа "Натура 2000". Друга от забележителностите на селото е църквата "Св. Св. Петър и Павел", строена между 1858 и 1864 г. Тя е изградена над скалите, като представлява малка и полувкопана в земята сграда.

В околностите на селото се намира и природната забележителност Орлов камък - Червената стена. Защитената местност има площ от 45.1 хектара. Създадена е с цел опазване на редки видове грабливи птици. В горите на Лопянския балкан и околните баири се срещат сърни, елени, диви свине, зайци, лисици, язовци, невестулки и др.