Силистра

Град Силистра - античният Дуросторум - е основан през 106 г. сл. Хр., когато по нареждане на император Траян на територията на днешния град е настанена една от елитните единици на Римската империя. Това е началото на една забележителна и славна история. През 169 година император Марк Аврелий обявява Дуросторум за самоуправляващ се римски град - муниципиум. Около 590 г. се заселват славяните (северите). Те дават и ново име на града - Дръстър. Градът е богат и проспериращ. През епохата на Първото българско царство при хан Омуртаг в Дръстър е изградeн Дунавския дворец на българските ханове, в който през 896 - 897 година се установява самият цар Симеон Велики. През 927 година градът става резиденция на първия български патриарх Дамян. Между ХІ и ХІІ век Дръстър е столица на северните български земи - Подунавие, а през Второто българско царство - митрополитска резиденция и столица на Теодор Светослав и Иванко Тертер. Днес Силистра е част Североизточния район на Република България.