София - видео представяне през погледа на чужденец

http://www.youtube.com/watch?v=2oUwgGLiz0c