Търговище

ТърговищеСпоред археологическите сведения по тези места са живели хора още през медно-каменната епоха (V-IV век пр.н.е.). В околностите на града са открити останки от тракийски селища, селища от римската епоха, както и крепост от ранновизантийската епоха. Намерени са и останки на селища, датиращи от времето на Първата и Втората българска държава. Старото име на Търговище, Ески Джумая, се среща за първи път в данъчен регистър от 1573 година. През 1658-а то става административен център. Географското положение, процъфтяващите занаяти и търговия превръщат Ески Джумая в средище на най-известния панаир в европейската част на Османската империя. Още в ХVІІІ век тук е открито килийно училище, което през 1846 година е преобразувано в светско. През 1872-а Ангел Кънчев създава таен революционен комитет. След Освобождението настъпва бърз икономически и културен възход на града. Търговските му традиции дават основание за промяна на името Ески Джумая в Търговище през 1934 година. През 1958-а той става административен център на окръг. Празнува своя официален празник на 29 януари..