Каменска бърчина - Странджа

Местността Каменска бърчина е най-високата точка на Странджа. Тук е открито тракийско скално светилище, посветено на бога на Слънцето – Хелиос. Според учените, то е изградено между 1000 и 1500 г.пр.н.е.Една от атракциите са издълбаните в скалите т.нар. “соларни кръгове”, свързани с култа към Слънцето и бог Аполон. В местността може да бъде видян и уникален скален комплекс от интересни образувания и редки за Странджа конгломератни скали. Една от тези скали има формата на гъба, затова е наречена “Каменна гъба”. В основата й има тесен процеп – “провивало”. Вярва се, че, ако човек успее да се промуши през него, ще бъде здрав през цялата година.