Кресненското дефиле

Кресненското дефиле е разположено по поречието на река Струма в югозападна България, близо до град Кресна, на който е кръстено. В продължение на 18 км реката се врязва между Пирин и Малашевска планина, при което се формират стръмните и живописни склонове на дефилето. В южната му част се намира резерват Тисата. През него минава и "пътят за Гърция" - от София през Благоевград до ГКПП Кулата / Промахон (от гръцка страна).

Кресненско дефиле е район с висока световна и европейска природозащитна стойност. Дефилето е и биологичен коридор за миграция на едри бозайници между планините на Балканския полуостров, както и миграционен път на птиците. Кресненското дефиле включва местообитания на 58 вида бозайници, между които мечка, вълк, видра, белка, благороден елен, дива котка и др. Тук се срещат 17 вида прилепи, повече отколкото в цяла Средна Европа; 232 вида птици, 31 вида земноводни и влечуги, 14 вида риби; 942 вида дневни и нощни пеперуди, някои от които се срещат само в дефилето. В Кресненското дефиле са открити 457 вида растения, като много от тях са ендемити.