Крушунски водопади (Маарата)

Къде са Крушунските водопади?

Там, където последните склонове на Стара планина преминават в обикновени възвишения, от които започва Дунавската равнина, в допир с Деветашкото плато се намира с. Крушуна. Отдалечено е на 34 км от град Ловеч и около 20 километра югозападно от гр. Левски. Така селото е вгнездено между тях и само на север има простор към низината на р. Осъм. През 1976-77 г. в югоизточната част на селото e открита минерална вода. Районът е изключително живописен и привлекателен както за обикновени туристи, така и за катерачи и любители на пещери. Водопадите и пещерите са на 2-3 километра от селото.

Крушунските водопади са едни от най-красивите в България. Характерна за тях е специфична растителност, избуяла под падащата вода. Над каскадата от водопади има скален венец с височина, варираща от 8 м. до около 40 м. Общата дължина на масива е около 200 м. Преди няколко години е изградена екопътека, която прави разходката много приятна и лесна и води до Деветашкото плато. Местните хора разказват, че някога, по време на патриарх Евтимий, отшелници от Търновската книжовна школа, са обитавали пещерите. В южната му част се намира местността “Маарата” - живописно преддверие на Предбалкана, високите скали на който правят огромна подкова на ръба на Деветашкото плато. Тук се намира и една от най-красивите в България водни пещери, “Водопада”, с оригинални галерии и труден за ориентиране лабиринт, синтрови прегради, достъпна само на 150 м. от входа и то за спелеолози. Изворната вода на пещерата “Водопада” пада от 20-метровите скали, образувайки Крушунския водопад. Пещерата Водопада се намира на около 800 м. южно от селото и представлява един изключително труден за ориентиране воден лабиринт. Водата преодолявайки много прегради, образува великолепния водопад Крушуна и каскада от красиви езера. Галериите са оригинални, покрити със специфично идеално бели натечни образувания, коитo на фона на кафявия свод създава неописуема гледка. Интересни до Крушунските водопади са също така синтровите прегради в някои от галериите.

Освен пещерата Водопада, в района има и други пещери - Урушка маара, Горник, Деветашка пещера, които впечатляват с размерите на привходната зала. В близост до селото има еко-пътека.

Крушунските водопади са обявени за природна забележителност с цел опазване на характерни геоморфоложки образувания, животни и растителност с площ от 5,7 хектара. Намира се на 34 км. източно от град Ловеч и на 8 км. от град Летница на северния край на Деветашкото плато. Водата на река “Маарата” образува карстов водопад с височина 20 м. и най-голямата в страната водна травертинова каскада с много прагове, водни басеинчета, бигорни тераси, подковообразни скали и своеобразна растителност.

Районът е с богата история. През V век пр.н.е. е населяван от тракийското племе Усдикензи. Тук е намерено едно от най-ценните съкровища от това време – Летнишкото. За римския период свидетелстват останки от крепост южно от селото. През средновековието районът е бил философски център на скални монаси – исихасти.

Снимки от Крушунските водопади: