Крушуна и крушунски водопади (Маарата)

Там, където последните склонове на Стара планина преминават в обикновени възвишения, от които започва Дунавската равнина, в допир с Деветашкото плато се намира с. Крушуна. Отдалечено е на 34 км от град Ловеч и около 20 километра югозападно от гр. Левски. Така селото е вгнездено между тях и само на север има простор към низината на р. Осъм. През 1976-77 г. в югоизточната част на селото e открита минерална вода. Районът е изключително живописен и привлекателен както за обикновени туристи, така и за катерачи и любители на пещери. Водопадите и пещерите са на 2-3 километра от селото.

Крушунските водопади са едни от най-красивите в България. Характерна за тях е специфична растителност, избуяла под падащата вода. Над каскадата от водопади има скален венец с височина, варираща от 8 м. до около 40 м. Общата дължина на масива е около 200 м. Преди няколко години е изградена екопътека, която прави разходката много приятна и лесна и води до Деветашкото плато. Местните хора разказват, че някога, по време на патриарх Евтимий, отшелници от Търновската книжовна школа, са обитавали пещерите.В южната му част се намира местността “Маарата” - живописно преддверие на Предбалкана, високите скали на който правят огромна подкова на ръба на Деветашкото плато. Тук се намира и една от най-красивите в България водни пещери, “Водопада”, с оригинални галерии и труден за ориентиране лабиринт, синтрови прегради, достъпна само на 150 м. от входа и то за спелеолози. Изворната вода на пещерата “Водопада” пада от 20-метровите скали, образувайки Крушунският водопад. Пещерата Водопада се намира на около 800 м. южно от селото и представлява един изключително труден за ориентиране воден лабиринт. Водата преодолявайки много прегради, образува великолепния водопад Крушуна и каскада от красиви езера. Галериите са оригинални, покрити със специфично идеално бели натечни образувания, коитo на фона на кафявия свод създава неописуема гледка. Интересни са също така синтровите прегради в някои от галериите.

Освен пещерата Водопада, в района има и други пещери - Урушка маара, Горник, Деветашка пещера, които впечатляват с размерите на привходната зала. В близост до селото има еко-пътека.

Крушунските водопади (“Маарата”) са обявени за природна забележителност с цел опазване на характерни геоморфоложки образувания, животни и растителност с площ от 5,7 хектара. Намира се на 34 км. източно от град Ловеч и на 8 км. от град Летница на северния край на Деветашкото плато. Водата на река “Маарата” образува карстов водопад с височина 20 м. и най-голямата в страната водна травертинова каскада с много прагове, водни басеинчета, бигорни тераси, подковообразни скали и своеобразна растителност.

Районът е с богата история. През V век пр.н.е. е населяван от тракийското племе Усдикензи. Тук е намерено едно от най-ценните съкровища от това време – Летнишкото. За римския период свидетелстват останки от крепост южно от селото. През средновековието районът е бил философски център на скални монаси – исихасти.

Снимки от Крушунските водопади: