Скален феномен Лъвската глава

Скален феномен Лъвската глава Резерватът Ропотамо, освен с изключителното разнообразие от редки представители на флората и фауната, е известен и със своите причудливи скални феномени, разположени по поречието на едноименната река. Един от тях е Лъвската глава – скала, наподобяваща главата на огромен лъв, охраняващ чудния природен феномен. Според легендата, на върха на скалата има дълбок 30-метров кладенец, в който е  затрупано златно съкровище. Затова и природният феномен често е обект на иманярски набези. Лъвската глава е трудно достъпна. Според местни жители, стигнали до върха, там има руини от стара сграда. Намерени са и големи каменни топки с абсолютно еднакви размери, които се предполага, че са използвани като катапулт за отблъскване на нежелани посетители.