Брестовски манастир Свети Архангел Михаил

Брестовския манастир Брестовския манастир Свети Архангел Михаил е построен през 1149 година по уникална технология. Днес от него е останала само църквата. Древните майстори споявали камъните с хоросан, напоен с мляко. Предполага се, че слагали още захар и яйца. Манастирът се намира в долината на Стара река в махала Поповска, на 20-ина километра от Симитли, под пътя за село Сухострел. Навремето обителта била опасана със зид, висок 3 и широк 1 метър. Днес зидове са история, от тях са останали само камъни, личат руините и на монашеските килии и приюта за богомолците. Някога манастирът бил много богат. Когато турците завладели България, манастирският добитък бил разпродаден. Отец Гавраил успял да скрие златните монети, но заради това бил изгорен жив. През 1904 година, по време на голямото крупнишко земетресение, манастирът се срутил, но бил възстановен за около две години. През 1964 година Лазар Попгаврилов изградил невъзстановената от земетресението камбанария. Манастирът притежава около 40 стари икони и църковни реликви. Някои от тях са дарени на манастира след възстановяването му от богати и родолюбиви българи. Интересна е голямата бяла мраморна плоча върху пода, на която е изобразен символът на Цариградската патриаршия - двуглав орел с корона. На нея с български букви са изписани имената на дарителите - Златко и Петре.