Манастири

Разбоишки манастир Света Троица

Разположен е край река Нишава, югозападно от град Годеч, близо до село Разбоище. Сведения за съществуването на манастира има още от 4 век. Тогава мястото, на което е разположена днес скалната църква, е било използвано от християнски владетел като скривалище от византийските войски. Според легендата тук е пребивавал и св. Сава, който тръгнал на път за Ерусалим, но Великите пости прекарал тук и оттогава от скалата извира лековита вода. По време на Османското робство в манастира е отсядал Левски. Опожаряван многократно, в началото на 20 век манастирът е необитаем. През 1947 година тук пристигат три монахини. Постепенно те успяват да възстановят манастира напълно,построят нови сгради, а също така да реконструират и разширят скалната църква.

Черепишки манастир

Черепишкият манастир "Успение Богородично" е разположен на 29 км югоизточно от гр. Враца, в уникалното със своето многообразие на природни форми и забележителности Искърско дефиле на Стара планина. Датира от Второто Българско царство - построен е по времето на управление на Цар Иван Шишман (1371-1393 г.). Столетия той е обитаван от хора на писмото, преводачи и калиграфи, оставили ни такива безценни творения като Черепишкото евангелие от 16-ти век; Евангелието на монах Данаил, Книгата Апостолите на Яков (и двете от 17-ти век). През 1797 г. в "Успение Богородично" намира убежище св. Софроний Врачански. Черепишкия манастир е обявен за паметник на културата от национално значение.

Лопушански манастир

Лопушанският манастир е разположен на 300 м. надморска височина в Чипровския дял на Стара планина.  На мястото на сегашния Лопушански манастир някога е имало друг, построен още през Второто българско царство и впоследствие напълно разрушен по време на турското нашествие. Около 1850 г. Атанас от близкото село Лопушна и поп Петко от с. Главановци решават да възстановят манастира. Постепенно започнали да прииждат и други хора и строежа закипял още по-усилено. Така Лопушанския манастир е възстановен в близък до настоящия си вид през 1853 г. Превръща се в любимо място на народния поет Иван Вазов и по време на пребиваването си там той създава част от незабравимия си роман “Под Игото”.

Скален манастир "Св. Димитър Басарабовски"

Скалният манастир Св. Димитър Басарабовски се намира в Североизточна България, на около 15 км от гр. Русе, в землището на село Бесарбово, в скалите край река Русенски Лом. Той е единственият действащ мъжки скален манастир в съвременната територия на България. Името на манастира се споменава за първи път в турски данъчен регистър от 1431 г. През XVI в. е изоставен. Възстановен е през 1937 г. В наши дни, манастирът е добре запазен и изключително красив.Запазените стенописи са с изключителна художесгвена стойност. Обявен е за археологически паметник на културата от местно значение през 1978 г. Но неговото значение далеч не се изчерпва с археологическите следи от миналото, а има стойността на действащ манастир, ценност от архитектурна, културна и поклонническа гледна точка.

Етрополски манастир

Етрополският манастир е разположен в подножието на старопланинския Черни връх, на около 5 км. източно от гр. Етрополе. Построен е върху бигорна скала, откъдето вероятно идва и другото му име – “Варовитец” (което е и името на близкия водопад Варовитец).  Води началото си още от годините на Втората българска държава. Според преданията, в търсене на покой и усамотение Св. Иван Рилски се е установил в една от пещерите в близката местност Варовитец. Близостта до селището обаче го принуждава да напусне и да отиде в Рила планина, далеч от хорска суета. Населението на Етрополе приело мястото за свято и положило основите на манастира “Варовитец”. По време на османското владичество светата обител е опустошена и напусната от монасите си, след което остава в забвение векове наред. В края на 16-ти век е възстановена отново, след което постепенно се превръща в едно от най-големите духовни и книжовни средища по българските земи.