Местност Бялата скала (Велинград)

Местността Бялата скала се намира близо до Велинград. Тя е заселена от древните траки от преди повече от 5000 години. Самата бяла скала е дълга над 220 метра и широка до 20 метра като отвесните й стени са високи над 50 метра. Размерите и разположението на скалата са основните фактори тя да бъде използвана като естествена крепост, изискваща минимални изкуствени укрепления. По-голям интерес предизвиква светилището в най-горната част на Бялата скала. Освен богатите находки на тракийски и римски монети, тук се откриват много керамични съдове, предимно от бронзовата и желязна епоха. В заровените съдове все още могат да се видят кости от храна. До самото светилище води каменен път, изсечен в скалата. Широчината му е 105 см, а дължината му над 32 метра. Отличното състояние на пътя се дължи на това, че той е бил затрупан с пръст и камъни през вековете, в които светилището и крепостта не са използвани. Друга забележителност в местността е легендарното цвете Родопски силивряк (Хаберлеа Родопензис). То притежава необикновеното свойство анабиоза. Това означава, че може да възкръсне и да цъфти, дори ако е било изсушено години наред.