Местност Градището

Местността Градището се намира в землището на гр. Малко Търново. Обявена е за природна забележителност на 13 май 1974 г. с цел запазване на единственото находище на синя хвойна, виреещо в най-високата част на българска Странджа. Живописните околности са привлекли древните обитатели на тези земи, за което свидетелстват останките от антично селище, открити на територията на местността. На юг е разкрит тракийски могилен некропол, а на югоизток, в местността Кунгьов гроб – тракийска и късноантична крепост, извисяваща се върху висок рид на левия бряг на река Младежка. Според специалистите, откритите в района на селото надписи сочат, че тук е имало светилища на Зевс и Хера и Херакъл.