Природен парк Русенски Лом

Природен парк Русенски Лом обхваща долините на реките Русенски, Бели и Черни Лом и притоците им около местността Смесите, където Бели и Черни Лом се сливат и дават началото на Русенски Лом. Паркът е създаден през 1970 г. с цел да се опази уникалната природа на живописните каньоновидни долини на Ломовете в съчетание с културно-историческия комплекс Червен – Иваново. Освен дивната природа паркът дължи своята изключителност и на историческите паметници. През средните векове монаси-отшелници издълбали в скалите на Ломовете много църкви, параклиси и килии, но най-забележителни са седем от скалните църкви и Скалният манастир при село Иваново, който е включен в списъка на Юнеско за световно и културно богатство. Природен парк Русенски Лом се отличава с разнообразни флора и фауна. Тук се срещат 17 вида птици, включени в Червената книга на България или застрашени в световен мащаб. Тук е най-северното местообитание на египетския лешояд в Европа.