Еленината дупка

Пещерата Еленина дупка се намира в землището на с. Бяла вода, по пътя между Малко Търново и Бургас. Според една легенда, веднъж група моми се събрали и се хванали на хоро близо до пещерата. Изведнъж , обаче, се извила силна вихрушка и задигнала хубавата мома Елена. След време, хората намерили плитките й, разпръснати около пещерата, и решили да я нарекат на името на момата. Преданието разказва, че змей отвлякъл хубавицата.