Пещера Снежанка

Пещера Снежанка Пещера Снежанка се намира в Баташката Планина, Западните Родопи, на около 5 км югозападно от град Пещера и още толкова преди да достигнете Батак.  Макар и труднодостъпна, тя е впечатляваща с изключително красивите си  форми. В нея са запазени останки от огнища на първобитни хора. Намерени са глинени съдове, изработени от човешка ръка без да се ползва грънчарско колело, запазени от времето на древните траки. Като площ Снежанка е много малка, но е изпълнена с множество зали, богати на сталактити, сталагмити и разнообразно подчертани драперии. Името й идва от от женска фигура, образувала се по естествен път от синтер в една от залите, наречена Вълшебната зала.