Пещера Топчика

Намира се в землището на с. Добростан, м. Сушица, община Асеновград. Пещерата е влажна, многоетажна и разклонена, и е разположена на площ от 2 ха. Обявена е за природна забележителност през 1970 г. Пещерата е уникална със скалните си гравюри на животни, представляващи кон, елен и козел от времето на първобитния човек. Открити са още кътен зъб на пещерна мечка, кучешки зъб, множество шийни и опашни прешлени от гръбначен стълб, челюсти на преживни животни. Първобитните хора са обитавали пещерата през старожелязната епоха. Намерена е керамика, предимно фрагменти от малки и средни по големина глинени съдове.