Резерват Червената стена

Червената стена е един от четирите биосферни резервата в Родопа под егидата на UNESCO, обявени за уникално световно наследство. Най-красивата част от Червената стена е долината на река Сушица. Тя е най-трудно достъпната в Родопа, с изключително стръмни и скалисти склонове, чиято денивилация достига 800 м. Реката, която прорязва Червената стена е богата на пъстърва и е със запазена популация на видра. В резервата се срещат мечки, вълци, елени, но най-голямата забележителност са дивите кози. Тук е истински рай за дневни и нощни грабливи птици като най-голям интерес представляват скалните орли. Районът е един от най-богатите на пещери в България. Една от най-интересните е пещерата Ахметьова дупка. В началото на единствената й зала дълга 40 м има гигантски, 5 метров сталактон, а след него следват безброй красиви образувания.

Друга пещера в района е пещерата Топчика. В нея няма пещерни образувания, но тук са открити скални рисунки от първобитни хора. При археологически разкопки в нея са открити кремъчни сечива и пълен скелет от пещерна мечка. Истинско предизвикателство за спелеолозите представляват пещерите Иванова вода и Дружба, които са пропастни с дълбочина съответно 131 м. и 211 м. В района на Червената стена се намират няколко тракийски светилища, две от които са Белинташ и Караджов камък. Те са разположени едно срещу друго и представляват красиви и непристъпни скални образувания. В гробовете около тях са открити монети, сребърни накити и керамика от пр. н. е.