Резерват Кастракли

Резерватът Кастракли се намира в Родопите, на територията на община Борино. Заема обща площ от 124 ха и е обособен с цел да бъде запазена вековната черборова гора, скалните групи и характерния природен пейзаж. В резервата е създадено изкуствено езеро, разположено във високопланинска котловина, като за стена е използван естествен релеф. Според изследванията на учените, местността Кастракли е второто място на планетата, където през периода май-юни-юли се среща най-голямото струпване на повече от половината познати пеперуди на земята.