Резерват Купена

Купена (Родопите, на около 3 км югоизточно от Пещера) е обявен за резерват на 24.09.1961 г. Създаден за опазване на ландшафта, красивите пейзажи и интересните и ценни флора, фауна и биоценози. Поради сравнително ниската надморска височина (500 до 900 м) тука най-разпространени са белия бор и смърча, които образуват гори на възраст близо 150 години. Освен тях има и дъб, габър, храсти и др. Обитава се от зайци, белки, скални лястовици, яребици, орли и соколи, както и други животни и птици. Една от причините за обявяване на резервата е Дивата коза (Rupicarpa rupicarpa). Числеността й и през 80–те години на миналия век е достигала около 100 индивида, но поради бракониерския лов в началото на 90–те години е поставена пред прага на пълно унищожение. Сега е останало малко стадо. През резервата преминава голямото вододелно било, което започва от в. Баташки снежник и се спуска на североизток между реките Въча и Стара река. Склоновете на резервата са стръмни и трудно достъпни. В дясно от връх Купена са отвесните скали на Стенето. Под тези няколкостотин метрови скали се намират отворите на пещери, които са трудно достъпни. Между Стенето и Купена се образува дивен каньон, в горния край на който се намира Водната пещера. Но главната забележителност тук е пещерата Снежанка. Тя не е голяма, но е изключително красива.