Резерват Стенето

Биосферният резерват Стенето се намира в Троянска планина, в горното течение на река Черни осъм. Обявен е за резерват на 5 април 1979 г. Създаден е, за да запази естествеността на величественото ждрело Стенето и е включен в програмата на Юнеско “Човек и биосфера”. В резервата съществува най-голямото разнообразие от горски и скални птици на Балканите. Стенето е и най-голямото местообитание на кафявата мечка в нашата страна, а България е призната за едно от най-важните местообитания на мечката в Европа. В миналото тя е била най-често срещаният едър бозайник в Стара планина. Карстовият терен е осеян с множество пещери. В резервата са пещерите Куманица – една от най-дългите водни пещери у нас (1656 м.) и Райчова дупка (377 м.) – най-дълбоката пропастна пещера в България.