Планина Славянка

Планината Славянка Планина Славянка е част от Рило-Родопския масив със заоблено било и стръмни склонове. Заобиколена е от други планини, а по билото й минава част от българската граница с Гърция. В миналото планината е наричана Алиботуш.

Легендата разказва, че използвайки хитрост, турците заловили народния закрилник Али Страшника. Поразен от достойното му държание, предводителят им Селим паша поставил пред Али ботуши пълни с вряла смола и му казал, че, ако достигне върха с тези ботуши, ще бъде свободен. Али не се поколебал, обул ботушите и затичал към върха, достигнал го и там издъхнал. Оттогава народът нарекъл планината Алиботуш.

В днешната планина Славянка се намира и едноименния резерват. Резерват Славянка притежава уникална за България растителност - средиземноморски вечнозелени видове, съчетани със средноевропейски видове. В планината са установени 1400 тревни видове , като 20 от тях се срещат единствено тук. Фауната в Славянка е също така богата и разнообразна - населява се от около 1200 вида насекоми, а също и костенурки, гущери, змии, лисица, дива свиня и много други.