Смрадливото езеро в Рила

Казват, че това езеро е най-голямото от всички планински езера на Рила, Родопите и Пирин. И наистина това е най-голямото по площ високопланинско циркусно езеро на Балканския полуостров, 240 дка. То има сърцевидна форма и дълбочина около три-четири човешки ръста. Твърде хубаво и живописно, задънено до високата скалиста стена Смрадливия чал, езерото има тъмнозелени води. За Смрадливото езеро има много легенди, свързани с преследването и живота на свети Иван Рилски. Името на езерото е свързано с преданието, че при незапомнена по силата си буря езерото се развълнувало и огромни вълни изхвърлили всичката му риба на бреговете, които побелели от нейното множество. Тая риба, като измряла, напълнила със смрад всичките околни усои и бърда, та не могли да се отмиришат три години. Оттогава и до днес риба в това езеро няма и всички опити да я развъдят оставали несполучливи. Но от него водят началото си десетки рилски потоци и реки. Друга легендата разказва, че някога на брега на езерото живеел като отшелник св. Иван Рилски. Веднъж, съселяни на светеца решили да изпитат чудотворните му сили. Убили кравата му и си напълнили торбите с месо, а на него казали, че са убили мечка стръвница. По пътя усетили как месото започва да издава ужасна миризма. Ядосани, те хвърлили торбите в езерото. То се разбушувало и изхвърлило на брега огромно количество мъртва риба. Оттогава останало и името му – Смрадливото езеро.