Стобски пирамиди

Прочутите Стобски пирамиди се намират близо до село Стоб, в западното подножие на Югозападния дял на Рила. Те са природна забележителност от 1964 г. Средната им височина е 6-10 м, а някои достигат до 10-12 м. Някои от пирамидите са остри и игловидни, но по-голямата част са пирамидални или конусовидни, и завършват с каменна “шапка”, която им придава форма на гъби. Живописните им композиции носят различни имена – Кулите, Самодивските комини, Зъберите, Чуките, Братята. За най-известната от групите – Сватовете, се разказва легенда: някога сватове от планинското село Колибите взели мома от село Стоб. Според обичая, младите хора се женели, без да се познават. Едва след венчавката младоженецът отбулвал булката. По пътя към Колибите, докато сватовете минавали по южния склон на Кулския рид, духнал планински вятър, повдигнал тежкото було на невестата и открил лицето й. Сватовете били удивени от невижданата й хубост, а кумът от умиление понечил да я целуне. Ужасени, какъв срам щял да стори кумът, всички се вкаменили и до днес стоят така.