Урдини езера

Урдините езера са езерна група в Рила планина. Те не са развити като туристическа забележителност толкова добре, колкото Седемте рилски езера, тъй като са разположени в най-труднодостъпните части на Северозападна Рила. Урдините езера са разположени в западната част на Урдиния циркус. Част от тях имат имена — Сухото, Рибното, Ботаническото, Паницата. От Урдините езера изтича Урдина река, която е приток на Черни Искър. Езерата са със сравнително малка площ - от 1 до 2,5 хектара. Най-малко по площ е Рибното езеро, което заради близостта си с връх Дамга (на около 500 м югоизточно от върха) е наричано още Дамгско езеро. Най-ниското езеро, Паницата, е най-голямо по площ и по обем на водата в него. То е разположено на 2278 м надморска височина, има площ от около 2,5 хектара и воден обем приблизително 89 500 м3. Бреговете на отделните Урдини езера са разнообразни. Рибното езеро е на 2375 м надморска височина, има кръгла форма и е дълбоко близо 5 м. Най-дълбоко (7,6 м) е езерото, разположено източно от Рибното. Изтичащата от него вода образува малък водопад преди да се влее в Урдина река. През 1985 г. Урдините езера са обявени за природна забележителност от национално и международно значение. Езерата са зарибени с дъгова и балканска пъстърва, което ги прави привлекателно място за практикуване на риболов.