Устето

Устето - място за скално катерене до ТърновоУстето е известно място за скално катерене в България. Представляват скален пролом, образувал се под действието на река Янтра над Преображенския манастир. То се намира на 5 километра северно от Велико Търново от западната страна на река Янтра. Откъм града стените са по-ниски, а постепенно към манастира стават по-високи. Стени са изградени от здрав варовик и едва към Преображенския манастир стават по-изветрели и ронливи. Първите турове са направени през 1951 г. Тук туровете са с най-различни степени на трудности и са прекрасни тренировъчни катерачни обекти. Изобилието на разнообразни скални форми дава възможност за цялостна подготовка на начинаещи катерачи.