Видимското пръскало

Видимско пръскало Водопадът Видимско пръскало е разположен в източната част на биосферния резерват Северен Джендем, създаден за опазване на субалпийски и горски местообитания на различни видове растения и животни, както и на атрактивни ландшафти. Водите на водопада се спускат от 80 м височина и се събират от три поточета, извиращи от връх Юрушка грамада и седловината на Пилешки пролог. Видимското пръскало е вторият по височина водопад в България след Райското пръскало, който е висок 125 м и също се намира близо до него в резерват Джендема.