Водопад “Райското пръскало”

Водопадът “Райското пръскало” Водопадът “Райското пръскало” се намира в резерват Джендема (от турската дума “джендем” – ад, макар за планинските животни – вълци, мечки, елени, диви кози, царски и скални орли, той е рай), обхващащ целия водосбор на Бяла река, заключен между старопланинските върхове Ботев и Равнец, както и горното течение на река Тунджа и ждрелото на река Тъжа. Той е един от най-труднодостъпните резервати в България.

“Райското пръскало” е най-високият водопад в България, а и на Балканския полуостров (125 м) и до него може да се стигне само пеша, за около 4 часа от местността Паниците край Калофер. Извира почти от самият връх Ботев. Непосредствено след него по височина е Видимското пръскало, което е и в съседство в същия резерват.