Връх Вихрен

Връх Вихрен се намира в северната част на Пирин, между дълбоките долини на Бъндерица и Влахинска река. Той е най-величественият връх в планината. Висок е 2914 м и е втори по височина в България след Мусала и четвърти на Балканския полуостров. Според митологията тук е живял върховният старославянски бог Перун. Характерно за него е, че има подчертан алпийски характер, типичен за целия Пирин, всъщност - остри и непристъпни върхове, скални гребени, красиви циркусни езера, скални прагове, морени. Алпийският му вид е резултат от планинското заледяване през ледниковата епоха.