Пълнена печена камила

Традиционна арабска рецепта, с която да нагостите цялото семейство и всички роднини до 9-то коляно наведнъж! Продуктите са скромни:

  • camel- неголяма камила (половин тон)
  • - овца (или коза, ако предпочитате)
  • - една или няколко кокошки (от ферма, не от офис)
  • - риба
  • - яйца
  • - доста ориз, ядки и др.
  • - почти 3 тона дърва
  • - 2 туби олио
  • - работници с лопати
  • - едно денонощие време за готвене и колкото трябва за ядене :)))

Начин на приготвяне: Работниците с лопати копаят яма. Не им се дава да пият бира, щото сме в арабския свят. През това време готвачът си реди матрьошки. Яйцата в рибата, рибата в кокошките, кокошките в овцата, овцата в камилата. По пътя се уплътнява с ориз и ядки. Междувременно ямата е изкопана, вътре се слагат дървата и се запалват. Докато изгорят всичко е напълнено - риба, яйца, ориз, кокошки, овца, камила, камилата вече е зашита (щото и вас да ви натъпчем с толкова неща, ще се пръснете). Камилата се заравя в жаравата, покрива се с камъни, изкопаната пръст се насипва отгоре и на следващия ден се изравя - изпечена и задушена. Да си оближете пръстите!