Вълшебният пулс на Египет!

Желаете ли да се отправим на едно кратко, но вълшебно пътешествие до Египет? Просто затворете очи и потънете в чувството... Някои от вас ще си спомнят. Великолепие. Древност. Прах и пясъци. Изтлели папируси. Голотата на робите и жреците с прекрасни тела, сякаш излети от бронз... Древна култура, която, както се твърди, е пряк наследник на тази на атлантите. Вярвате ли в това? Взрете се в невероятните й чудеса и преценете сами...

http://www.youtube.com/watch?v=Dnsw39pz7Cc