Пустинята Гоби

Гоби е голяма пустиня в Средна Азия, простираща се в Северен Китай и Южна Монголия с площ около 1.3 млн км2.

Гоби е вътрешноконтинентална пустиня. Тя е най-студената пустиня след Антарктика. На монголски името й означава "безводно място". Пустинните низини на Гоби са оградени от планината Алтай и степите на Монголия на север, Тибетското плато на югозапад и Севернокитайската равнина на югоизток.

Надморската ѝ височина е между 900 и 1200 м. Представлява основно каменна и пясъчна пустиня, в ниските части - такир. Климатът е вътрешноконтинентален. Там е измерена най-голямата годишна температурна амплитуда на земята: от -40 С (през зимата) до +45 С (през лятото).

В нея се намира и националният парк Гоби, основан през 1975. Растителността е пустинна — саксаулови гори и др. Срещат се дива камила, диво магаре (кулан), бял леопард и др.