Япония - непозната и желана

Трудно може да се опишат с няколко думи красотите, традициите и вярата на японските хора и Япония като цяло.  Държавата-остров крие в недрата си многохилядна история и култура. Толкова много, че и един човешки живот не би ви стигнал да я опознаете.

Япония е разположена на три основни острова - Хоншу, Хокайдо, Кюшу и още 3900 малки островчета. Релефът на страната е предимно планински с много действащи и угаснали вече вулкани, а също има и активна сеизмична дейност, заради която Япония е в хрониките с най-честите и най-силните земетресения за света.

Още в палеолитната епоха има сведения за заселване на тази част на света. Става въпрос за 30 хиляди години пр.н.е. Но за първи път японците се споменават като култура едва през втори век от н.е.

От културна гледна точка в Япония може да видите невероятни храмове в стар стил, които са строени в отдавна отминали времена, и още пазещи духа на старите будисти. Двете основни религии са будизъм и шинтоизъм. Япония е извор на толкова много мъдрост и красота, на човешки взаимоотношения, които ние западните хора отдавна сме забравили или никога не сме и виждали.