Ереван - столица на Армения

Столицата на Армения и най-големият град в страната е град Ереван. По последно преброяване населението на столицата се равнява на 1 107 800 души. Градът се намира на река Храздан. Град Ереван водещ център от кавказкия район в различни направления - индустрия, култура и наука. Освен това е сърцето на обширна железопътна мрежа и главен търговски център за селско селскостопански продукти. Индустриите, които са развити в града са металодобива, металообработващи машини, електрически съоръжения, химикали, текстил и хранителни продукти.

В Ереван има няколко висши заведения, там се намира и арменската академия на науките, държавен музей и няколко библиотеки. По отношение на туризма, ако искате да прекарате екскурзията си в изучаване на историята, би ви било полезно да разгледате главната туристическа атракция на града - развалините от османска крепост от 16 век.

Според археологическите изследвания, на мястото, на което се намира градът днес, през 8 век пр.н.е. е съществувала крепостта Ербуни. От този период самото място има важно стратегическо значение за керваните, които прекосяват Европа и стигат до Индия. Носи името Ереван поне от 7 век, когато е столица на Армения под персийска власт.