Брюксел

Брюксел (149 000 жители) е столица и най-голям град на Белгия. Заедно с 18-те комуни на Брюкселският столичен окръг, агломерацията образува най-големият (и заедно с това един от най-гъстонаселените) град в Бенелюкс и с население 1 048 491 човека. Брюксел е седалище на множество международни организации: Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Европейският парламент (пленарните заседания се провеждат в Страсбург), НАТО, Западноевропейският съюз. Официалните езици в Брюксел са два — холандски и френски. Климатът на Брюксел е умерено морски. Най-горещите месеци юли и август са със средна температура от 17,0 ° С, най-студените - януари със среден минимум до 2,5 ° C. За морския климат е типично голямо количество на валежите. Така за година в Брюксел падат 821 mm валежи, като най-голямото количество (от 79 mm) е през ноември и декември.

Общината на Брюксел е с неправилна форма, състояща се от три части: широка Северна, Централна и тясна южна. В северната част Брюксел включва областните Лаакен, където са разположени няколко кралски резиденции. До 1921 Лаакен е самостоятелна община. Исторически ядрото на града представлява петоъгълник от булеварди, построени на мястото на бившите отбранителни съоръжения. Брюксел е на река Сена, но в чертите на града тя на практика не се вижда, тъй като е била покрита от белгийските инженери, под ръководството на Хенри Мо в периода на урбанизацията (втората половина на XIX в).

Брюксел е най-големият икономически център на Белгия. На икономическият ръст на белгийската столица помагат както централното й разположение, така и факта, че там са разположени международни организации като ЕС и НАТО. По обем БВП на глава от населението Брюксел заема трето място сред европейските градове след Люксембург и централен Лондон. Най-голяма печалба принасят гастрономията (през април 2007 в града има повече от 2000 ресторанта) и сферата на услугите. Освен това е развито машиностроенето. В града има множество финасово-кредитни институции.

Един от символите на града е Атомиумът, конструкция, изобразяваща клетка на железен кристал. В Брюксел са намерили място и 40 музея, сред които и Музей на Модерното изкуство. Брюксел е домакин на много панаири и конференции.

Специални благодарности на Веселина Веселинова за снимките от нейната екскурзия до Брюксел!

 

Според легендата Брюксел е основан през VI век от Свети Горик (или Сен-Жери). Първото споменаване за селището Bruocsella обаче се среща едва в 996 година в грамотата на Отон Велики. От 977 до 979 година Карл Долнологаргински построява крепост и параклис на острова на река Сена, което става първа крачка в развитието на града. В XI век е построена първата градска стена. В 1430 година бургундският херцог Филип III Добрия наследява херцогството Брабант и прави Брюксел столица на Бургундия. Тогава се строи сградата на кметсвото и първите здания на Гранд-плас. Става разцвет на економиката. В града се заселват скулптори, килимари и ювелири. Сред тях са и художниците Питер Брьогел Стари и Рогир ван дер Вейден. След смъртта на Карл V по време на царуването на неговия син Филип II по-голямата част от (съвременна) Белгия става част от Южна Нидерландия. По време на управлението на испанеца Фернандо Алварес де Толедо са били жестоко преследвани протестантите. Репресията довежда до напускане на интелектуалния елит от града (в основно са бягали в Амстердам), което на свой ред довежа до икономически упадък на Брюксел.