Любляна - столицата на Словения

Столицата на Словения е град Любляна. Градът се намира в самият център на страната, близо до мястото, където река Любляница се влива в Сава. По последни данни за преброяването на населението, жителите на Любляна са около 266 000 души (2002). Символ на столицата, който е изобразен и на неговият герб е дракон, надвесен над кулите на града.

През един дълъг период от своята история, град Любляна се намира в пределите на Хабсбургската империя, по-точно от 1278 до 1918 година. Тогава градът носи друго име - Лайбах, където през 1821 година е бил проведен конгрес на Свещения съюз. 

В градът съжителстват спокойни три различни религии - католици, православни християни и мюсюлмани.

За екскурзия градът е подходящ за тези, които обичат спокойствие, защото въпреки че е столицаи и то  с 200 000 души население, Любляна е сравнително спокоен град. Освен това има какво да се разгледа - замъци, крепости и музеи.

Столицата на Словения е високо развит промишлен град, в който се правят машини, химическата индустрия също е развита, като и хранително-вкусова, кожухаро-обувна и полиграфическа промишленост.