Люксембург

luxembourgВеликото Херцогство Люксембург е вътрешноконтинентална страна в северозападна Европа и се нарежда сред най-малките държави в света. Граничи с Белгия на север и запад, с Германия на изток и с Франция на юг. Люксембург е многоезична страна. В ежедневието се говори на люксембургски език, по произход немски (франконски) диалект, който от 1984 г. е официален в страната. В началните училища се преподава предимно на немски, а в гимназията се преминава почти изцяло на френски. За делови цели се използва основно френски. И трите езика са официални.

На север релефът на Люксембург е хълмист, наситен с гористи местности, и се нарича Ослинг. Там е разположена част от Ардените с най-висок връх Бургплац (559 м.). На юг е разположена плодородната местност Гутланд, където са съсредоточени индустрията и населението на страната и има добре развито селско стопанство.

Главни реки са Мозел, която тече по част от границата с Германия, както и Оур и Алзет. Най-големият град и столица на страната е Люксембург с близо 80 хил. жители. Други големи градове са Еш-сюр-Алзет (или само Еш) и Ехтернах. Климатът е умерен,с голямо влияние на Атлантическия океан.Валежите са почти равномерно разпределени през цялата година,като най-дъждовните месеци са октомври,декември и януари.

Люксембург е наследствена конституционна монархия. Според конституцията от 1868 г., изпълнителната власт се разпределя между Великия херцог и кабинет, начело на който стои министър-председателят. Страната е разделена на 3 области (Гревенмахер, Люксембург и Дикирх) с 12 кантона. Планира се реформа, която да раздели страната на 6 области.


Снимки на Люксембург: