Чудесата на света - Стоунхендж

Най-известният мегалитен паметник в света е Стоунхендж. Той представлява комплекс каменни кръгове с диаметър от около 100 метра. Данните говорят, че строежът на мегалита Стоунхендж е бил завършен преди около 5 000 години. Изграждането му има култов характер и е тясно свързано с лятното слънцестоене. Днес от невероятното съоръжение, защото се вярва, че друидите са построили именно съоръжение, са останали само руини. Те се намират на югозапад от столицата на Великобритания – Лондон, по точно на 130 км от нея, в равнините Солсбъри. По архиелогически проучвания, Стоунхендж може да се отнесе към епохите на каменния и бронзовия векове, столетия преди падането на Троя.

Стоунхендж е изграден от четири каменни кръга. Външният кръг се състои от вертикално поставени стълбове. На всеки един от тези стълбове има поставена хоризонтална каменна плоча, която е съединена с всички останали плочи в окръжност. Изчислено е, че всеки един от тези стълбове е с тегло от около 25 тона, а плочите тежат по 700 кг. Вторият кръг на Стоунхендж, е съставен от по-малки единични камъни, които се наричат менгири. А в третият и четвъртият кръг, или по-точно незатворени окръжности, които напомнят по вид на подкова, има няколко групи камъни. Всяка една група се състои от две вертикални плочи, които тежат до 40 тона, върху които има поставена по една каменна плоча, хоризонтално. От тези каменни блокове, предците ни са сътворили каменна аркада, която е затворена в кръг. И цялото това съоръжение е зад огромен земен вал, който пък на свой ред е обграден от ров, запазен и до днес. Всичко това е внимателно, съразмерно и геометрически точно вписано в пространството на ладншафта. Камъните е установено, че са довлечени в Солсбъри от каменната кариера, която е на 380 км разстояние. Тя се намира в Южен Уелс. Ако днес някой реши да строи подобно нещо, ще му трябва доста техника, за да успее да довлече тези мегалити, а какво остава за преди пет хиляди години? Загадката все още си остава. Може би никога няма да разберем кой, как и защо е построил Стоунхендж.