Европа

Норвегия

По всички възможни стандарти северното кралство Норвегия е една от най-красивите държави в света. Страната заема западната част от Скандинавския полуостров. Изпълнителната власт е съсредоточена в министър-председателя и правителството, които формално се назначават от краля. Както във всяка парламентарна монархия, той има церемониална функция и влияние в качеството си на символ на националното единство.

Населението на кралство Норвегия е близо 4,6 млн. души, близо половин милион от които живеят в столицата Осло, столица на Норвегия.

Норвегия, скалата "езикът на трола"

Името на държавата на старoнорвежки означава "надълго по брега". Или по морето, защото с островите и стотиците дълбоко врязаните фиорди Норвегия има над 19 000 км крайбрежие! Разпростряла се на 2500 км. от югозапад на североизток, на почти 500 км. отвъд Полярният кръг. Със своите 385 хил. кв. км Норвегия е малко по-голяма от Германия, но има предимно планински релеф с разнообразни форми, създаден от ледниците. Много от тях още съществуват, а топящият се лед образува буйни реки и приказни водопади.

Ирландия

Ирландия, известна и като Ейре, е държава в Северозападна Европа. Заема около 5/6 от територията на остров Ирландия. Република Ирландия е официално „описание“ на държавата, а не нейното конституционно име. Площта е 70 831 км2, от които 69 414 км2 са суша и 1 417 км2 водна площ. Ирландия е сред най-богатите, развити и мирни държави в света и е с един от най-високите жизнени стандарти в света. Има качествена образователна система, а като истинска демократична държава предоставя пълна свобода на словото, политическа и икономическа свобода. Ирландия има развита и модерна икономика, главно сферата на услугите и високите технологии. Води политика на неутралитет и не е член на НАТО. Населението на Ирландия нараства най-бързо в Европа. Официалните езици в страната са ирландският и английският.

Остров Делос, Гърция

Делос е остров в западната част на Егейско море, най-малкият от Цикладите. Дължината му е 4,5 км, а в най-широката си част е 1,3 км. Първите следи от обитаване на острова са от III хил. пр. Хр., а през VII в. пр. Хр. Делос вече е известен йонийски център заради религиозната си значимост. След време на спорове за надмощие Делос окончателно се обявява за свободен и независим в 314 г. пр. Хр.

В Древна Гърция остров Делос се считал за свещен, тъй като там, според митовете, Лето родила близнаците Артемида и Аполон. Съгласно мита, някога Делос бил плаващ остров, блуждаещ по морета, докато Зевс не заповядал на Посейдон да го застопори на едно място, за да може на него да се скрие и роди бременната Лето. Дълго време малкия град Делос се изхранвал с доходите от храма на Аполон, който имал култово значение в Гърция. Религиозната му роля бил толкова голяма, че след 426 пр. Хр. било забранено на него да се раждат и умират хора. По-късно станал крупен център на международна търговия и особено се прославил като най-големия в Средиземноморието пазар на роби. По сведения на Страбон, в пристанището на Делос ежедневно се купували и продавали десетки хиляди роби (да, въпреки демокрацията, в Древна Гърция са имали роби). Делос бил столица на Делоския съюз, който е основан 478-477 г. пр.н.е. На Делос се съхранявала хазната на съюза и там се провеждали срещите на съюзниците.

В наши дни на Делос няма постоянни обитатели. Островът е музей под открито небе, който в понеделник има почивен ден и островът е "затворен". Археолозите са успели досега да открият останките на три светилища на Аполон, храм на Артемида, храм на бог Тритон, храм на Хера, Тераса на лъвовете и други светилища.

Сребреник (Босна и Херцеговина)

Старият град и крепост Сребреник в Босна и Херцеговина се намира на североизточните склонове на планината Маевица над долината на река Тиня. В миналото градът имал важно стратегическо значение за отбраната на обширната територия около него. Силуетът на Стария Сребреник е оформен от очертанията на терена. Градът е построен върху стръмен и почти недостъпен скален масив, който се издига на височина от 50 до 70 метра над околността. В него се влиза през сградата на градската порта (капъ-кула), разположена на югоизточния склон. Пред склона е създаден широк изкуствен канал, така че до портата на замъка може да се стигне единствено по дървения мост над канала. В горната част на града се намират главната кула, водният резервоар и представителна средновековна жилищна сграда.

Крепост Круя, Албания

Крепостта Круя е една от най-важните крепости в Албания. Построена е на върха на скалист планински хребет на 30-на километра от столицата Тирана. Нейният периметър е 800 м, като стените й са подсилени с девет кули с различни форми. През XIII век в най-високата част на крепостта е бил построен замък. Една от кулите на добре запазения днес замък е служила и за часовникова кула. Замъкът има две основни порти от североизток, а трета води до укрепен вътрешен двор с водни извори.