Големият бариерен риф

Големият бариерен риф може да се види от Космоса и е най-големият жизнен обект на Земята.Това е верига от коралови рифове и острови, намираща в Коралово море на североизточния бряг на Австралия. Представлява най-голямата коралова система в света, съставена от близо 3 000 коралови рифа и 900 острова и е на възраст 18 милиона години. Дължината му е 2 500 километра, започвайки от Тропика на Козирога до Гладстон и достигайки на север до Торесовия пролив, отделящ Австралия от Нова Гвинея, а ширината му варира от 2 до 150 км. Обиталище e на 15 000 вида риби. Площта му обхваща 344 400 кв. км, което е повече от площта на Великобритания. Голяма част от рифовете под влияние на дейността на океана са се превърнали в коралови острови. Растежът на коралите в големия бариерен риф е най-бърз, докато на местата, където вълните и температурата достигат екстремални стойности, рифовете губят най-голямо количество строителен материал. Голяма част от свободния материал запълва рифовете и образува нови скали като на рифа протичат постоянни, сменящи се един друг процеси на разрушение и последващо възстановяване. Между Големия бариерен риф и прибрежието се простира лагуна. Този плитководен район рядко превишава 100 м дълбочина, покрит от мътен слой, защитен от прибрежни рифове. От страна на морето склоновете на рифа рязко спадат на хиляди метра под морското равнище. Рифът от тази страна е подложен на влиянието на вълните и ветровете.

През 1979 г. е създаден Морски национален парк с площ от 5 млн. хектара за охрана на флората и фауната в крайбрежието и плитководието. Включен е в списъка на Световното наследство през 1981. CNN го обявява за едно от седемте чудеса на света. Благодарение на голямото биоразнообразие, топлите води и лесния достъп за живеещите по корабите, кораловият риф е популярно място за туристи, особено за водолази. Много от градовете по бреговете на Куинсланд предлагат еднодневни екскурзии с лодки всред рифа, а няколко острова са превърнати в курорти.