Дворецът Дар хаджар в Йемен

Дворецът Дар хаджар в Йемен

Невероятно красивият дворец Дар хаджар е строен от Имам Йахая (1911-48), който е бил предводител на йеменските племена в борбите им за независимост срещу Османската империя. Дворецът Дар хаджар е неговата лятна резиденция и е на седем етажа. Намира се на върха на едно изпъкнало скално образувание, което се намира в Уади Дахр. Това е една живописна и много плодородна долина, която се напоява от пълноводната река Дахр. В пределите на долината се намират малки разпръснати селца и овощни градини с глинени огради. Близо е до столицата на Йемен - Санаа, което го прави идеално и често посещавано туристическо място. На 15 км е от Санаа.

От всичките краища на долината може да се забележи това скално бижу. Заради това, че стърчи абсолютно самостоятелно на върха на самотна скала, която е и напълно непрестъпна, което е правило невъзможно превземането му от османците, може да се разгледа от всяка една страна. Мястото, на което е изграден дворецът Дар хаджар не е било идея на самия имам,. просто на това място е имало руини от друга постройка и той само я е надградил.

Старата сграда е била от времето на савските племена, които са владеели земите, където дне се намира Йемен, Еритрея и Северна Етиопия. По време на османското нашествие на Йемен дворецът все пак бива разрушен.

Дворецът Дар хаджар е съвкупност от група дворци, които са като изсечени в заобикалящите ги скали, които са почти отвесни и непрестъпни. Достоен пример за архитектурата на Йемен, която е известна с красивите гипсови орнаменти.

Дворецът Дар хаджар в Йемен

Дворецът Дар хаджар в Йемен

Дворецът Дар хаджар в Йемен