Петра

Петра

Петра е древен град в днешната Йордания, столицата на набатеите. Той е разположен в естествено укрепената планинска долина на Вади Муса ("Долината на Моисей") на източния склон на Уади Араба, който пресича пътищата към Газа на запад, Бостра и Дамаск на север, Ейлат до Червено море и Персийския залив от другата страна на пустинята. През 1812 г. швейцарският изследовател Йохан Лудвиг Буркхарт преоткрива Петра за западния свят. След кръстоносците през 12 век той е първият известен европеец, посещавал тези земи.

На 6 декември 1985 г. Петра е включена в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство.