Яфа, събрал еврейската култура в своите прегръдки

Отново сме в обетованата земя на пророците Авраам, Исаак и Йаков - Израел. Този пък отскачаме до Яфа - най-древният град, ключово пристанище на евреите, съществувал 4 000 г.пр.н.е. Точно в Яфа според древните легенди Персей освобождава Андромеда, а Йона, древният пророк на Израел тръгва за Таршиш.

Яфа е най-голямото средище на артисти и художници в Израел. А едно и най-големите му забележителности:

- Невероятния мост на зодиите;

- Тук се намира и невероятно изрисувания храм на Св. Петър;

- В Яфа се е строил и Ноевият ковчег и до днес е пази мястото, където е започнат;

- Часовниковата кула;

- Мостът на целувките;

- Невероятният камък на Андромеда;

- И разбира се старото пристанище на Яфа.