Църквата Успение на Пресвета Богородица – град Елена

Църквата "Успение на Пресвета Богородица" е една от безспорните забележителности на град Елена (Северна България, Великотърновска област). Църквата е уникален паметник на архитектурата и изкуството от епохата на Възраждането. Намира се в един и същ двор с църквата Свети Никола. Построена е на мястото на стар параклис по инициатива на богати еленчани. Строежът е започнат през 1836 година, а е завършен през 1838. Изграждането и е дело на майстор Михо от махала Горни Болерци, близо до Елена. Изградена е изцяло от камък, като е използван материал от разрушеното кале. С внушителните си размери (33 метра дължина, 21 метра ширина, 25 метра височина) и архитектура, храмът е един от най-значителните представители на църковното строителство през Възраждането. Той е най-големият в цяла северна България до Освобождението и един от най-големите в страната. Църквата е трикорабна, триабсидна с притвор и галерия над него. Трите кораба са разграничени с по два реда от по четири стройни кръгли колони. Средният кораб е двойно по-широк от страничните. Сводовете се носят от арки, свързани с обща конструктивна система в двете посоки, усилени с дървени обтегачи. Отделна постройка е кулата на камбанарията, изградена през 1912 година.